เอ็มคอนเนคเตอร์

M Connector คืออะไร?

คอนเนคเตอร์ M เป็นคอนเนคเตอร์ทรงกลมกันน้ำที่มีเกลียวข้อต่อบางขนาด ได้แก่ คอนเนคเตอร์ M5 , คอนเนคเตอร์ M8 , คอนเนคเตอร์ M9 , คอนเนคเตอร์ M12 , คอนเนคเตอร์ M14 , คอนเนคเตอร์ M16 , คอนเนคเตอร์ M23 , คอนเนคเตอร์ 7/8 , ตัวเลขหลังตัวอักษร M คือเส้นผ่านศูนย์กลางของคัปปลิ้ง เกลียวในหน่วย มม. เช่น ขั้วต่อ M12 มีเกลียวข้อต่อ 12 มม.

ขั้วต่อ M มีหลายประเภท ได้แก่ ขั้วต่อแบบใช้สายภาคสนาม สายเคเบิลแบบ overmolded ขั้วต่อที่ยึดแผง ตัวแยกสัญญาณ ตัวต้านทานการเลิกจ้าง ขั้วต่อ SMD