พัฒนาการประวัติศาสตร์

ประวัติ CAZN

เวทีก่อตั้ง

ปี 2014

ก่อตั้งขึ้นในปี 2014

พ.ศ. 2014~2016

พัฒนาตัวเชื่อมต่อหลัก 5 ชุด

ขั้นตอนการพัฒนา

ปี 2017

การผลิตจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ส่วนแบ่งการตลาดที่ดีในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2018

ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 นำเข้าระบบการจัดการฐานข้อมูล ERP

ปี 2019

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทและขยายขนาดบุคลากร

ระยะวุฒิภาวะ

ปี 2020

ได้รับใบรับรององค์กรไฮเทคแห่งชาติ มากกว่า 40 สิทธิบัตร

ปี 2021

โมเดลธุรกิจ F2B ได้รับการรับรอง IATF 16946

ปี 2022

เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง